Close
Kvalita LTP založená na ISO-9001 a organizaci kanban

Naše kvalita je založena na ISO-9001 certifikaci. Náš postup pro prototyp a výrobu je založen na metodě Agile / Kanban.

Neshody nebo nahrazení RMA po analýze

Neshody, nebo RMA se vydávají pouze na výměnu a týkají se pouze nepoužitého zboží.

Objednávky zahrnují obchodní podmínky LTP

Všechny objednávky přijaté do LTPCASE naznačují souhlas s následujícími obchodními podmínkami :

OBCHODNÍ PODMÍNKY LTPCASE

Konkrétní podmínky na našich nabídkách mají přednost v případě rozporu s všeobecnými podmínkami.

Naše povinnost je platná pouze když vystavíme písemné potvrzení.

Kvůli konkrétním bodům použité technologii jsou naše termíny dodání pouze informační. Všechny penále za zpožděné a /nebo zrušené objednávky a/nebo námi placené odškodné a úroky se netýkají zpoždění dopravou, ať je důvod jakýkoliv.

Náš cenový návrh může být považován za nabídku. Když kupující nabídku přijme, sepíše se kontrakt s ohledem na provedení obchodu a platebních podmínkách.

Kupující bude povinen dodat záruky které se posoudí jako dostatečné.

Platnost 1 měsíc od data vystavení.

Naše ceny jsou vypočítány pro zabalené zboží, s dodacími podmínkami ex works, bez jakýchkoliv daní. Naše faktury ukazují všechny ostatní položky zvlášť.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Všechny technické požadavky jsou vždy realizovány vzorkem nebo prototypem přijatým zákazníkem.

O možných neshodách se může uvažovat pouze z odsouhlaseného modelu a žádné další nároky nebude přijaty. To znamená archivaci tohoto odsouhlaseného modelu jednou nebo druhou stranou.

Jakýkoli požadavek na změny po vytvoření tohoto modelu potřebuje výrobu nového modelu pro přijetí a referenci. V případě že ne, budou platit naše obecné technické podmínky.

Objednávky přijaté naší společností předpokládají přijetí těchto podmínek s výjimkou námi vydané písemné odchylky při konečném přijetí objednávky.

Jako subdodavatel nejsme povinni uvažovat o možných problémech způsobených konstrukcí výrobku. Zákazník by se měl předem informovat o podmínkách vyloučení a rozsahu použití našich výrobků a učinit nezbytná bezpečnostní opatření pro použití.

1°) TOLERANCE
Obecné tolerance od LTP / LTPCASE jsou následovné:

A/ Obecné tolerance:

Rozměrové (kompletace-ohýbání):

Rozměry a tolerance (mm)

Rozměr

0 to 100

100 to 200

Rozměr nad 200

Tolerance

± 0,5

± 0,7

JS16 v souladu s normou NF EN ISO286

NF EN ISO286 (http://boutique.afnor.org)

Výroba – vrtání - zapouštění:

Rozměry a tolerance (mm)

Rozměr

0 to 100

100 to 200

200 to 400

> 400

Tolerance

± 0.2

± 0.3

± 0.4

NFEN 22768

U rozměrů nad 400 jsou tolerance v souladu s klasifikací "c" normy NF EN 22768 (http://boutique.afnor.org)

B/ Přizpůsobení našich pracovních měření našim postupům:

Pro přizpůsobení našich technických definic našim postupům se v našich výrobních spisech používají nadměrné průměry v závislosti na povrchové úpravě a výrobních postupech CN.

Funkční vyvrtávací měření lze zvýšit o 0.2 to 0.3 mm.

C/ Skosené hrany:

Rozměry a tolerance (mm)

v případě řízení vymáhání nebo řízení likvidace, pokud jde o kupujícího.

Rozměr

0.5 to 1.5

1.5 to 3

3 to 6

Nad 6

Tolerance

± 0.2

± 0.4

± 0.7

± 1.4

Tolerance se zvyšují o 30% při tloušťce materiálu 6mm.

D/ Specifické požadavky zákazníka:

Je nutné informovat naše technické oddělení o každém konkrétním požadavku mimo limity uvedené v tomto odstavci.

E/ Kritéria vzhledu

Část výrobku

Popis povolených

chyb:

Vizuální kontrola ve vzdálenosti 60 cm v přirozeném světle

Description of acceptance faults:

Škrábance/Částice/Skvrny

. délka 5 mm

. šířka 0.2 mm

. vnitřní-vnější pokřivení 0.2 mm

Přední strana

Vysoká

Vzdálenost vizuální kontroly všech chyb

Žádné chyby

Standardní

1 chyba Akceptována pokud nezasahuje do funkční části

(plexi, sítotisk, klávesnice…)

Boční strany

Vysoká

1 chyba akceptována

(plexi, sítotisk, klávesnice…)

Standardní

2 chyby Akceptovány pokud je mezi nima mezera větší než polovina šířky

Spodní/Zadní strana

Vysoká

3 chyby akceptovány

Standardní

5 chyb akceptováno

Poznámky:

- V případě že je požadovaná úroveň nespecifikované LTP / LTPCASE použije úroveň standardní.

- Materiály používané pro konkrétní povrchovou úpravu mohou ukazovat závady co se týče lesku, drobných škrábanců nebo jiných nedokonalostí.

2°) MONTÁŽ

Montáž lepením nesmí podléhat žádným jiným kritériím, než je přiměřená manipulace nám známým podmínkách použití.

3°) BARVA

Barvy jsou reprodukovány pouze vizuálním posouzením, což znamená, že zákazník přijímá přiměřené rozdíly ve stejných světelných podmínkách. Zkouška přilnavosti se provádí pomocí referenční mřížky pro test barvy a lepidla 3 M 853.

4°) SÍTOTISK

Považuje se za zřetelný a čitelný ve vzdálenosti 60cm s normálním, nebo zrakem s brýlemi. Přilnavost se měří pomocí 3 M 853 lepidla.

PODMÍNKY

Na základě naší předchozí smlouvy se naše zboží platí v Le Havre ve Francii následujícím způsobem:

- Pro prototypy: Při první objednávce musí být uhrazena záloha ve výši 50%, zůstatek musí být uhrazen šekem nebo kreditní kartou při odeslání prototypu. Pro následující objednávky lze po schválení kreditu nastavit splatnost 30 dnů.

- Pro hromadnou výrobu: Při první objednávce je třeba zaplatit zálohu ve výši 50%, zůstatek je splatný šekem, bankovním převodem nebo kreditní kartou při odeslání a fakturaci. Pro následující objednávky lze po schválení kreditu nastavit splatnost 30 dnů.

Nezaplacení v den splatnosti způsobí úrok ve výši 1% měsíčně z nezaplaceného zůstatku a oprávní nás pozastavit dodávky, ukončit smlouvu nebo změnit podmínky smlouvy.

Vyhrazujeme si právo kdykoli, i během zpracovávání smlouvy nebo objednávky, požadovat námi ověřenou záruku o správném plnění závazků zákazníka a / nebo zaplacení hotovosti. Pokud nám zákazník odmítne nebo nám toto nemůže poskytnout, můžeme zrušit celou nebo část objednávky související se smlouvou.

Platba po splatnosti nebo platební neschopnost ke dni splatnosti znamená okamžitý požadavek na zaplacení celé částky včetně částek, které ještě nejsou splatné.

Pouze námi uznané jako neshodné zboží může znamenat pozastavení platby nebo pozdní platbu našich faktur. Bude vydán dobropis nebo písemná smlouva o prodloužení datumu splatnosti.

DOPRAVA

Doprava bude znovu vyfakturovaná v souladu s cenou zaplacenou LTP / LTPCASE.

Zboží je zasíláno ve všech případech, včetně předplacené zásilky, s rizikem příjemce v souladu s článkem 100 obchodního zákoníku. Všechny objednávky opouštějící naše dílny až do 30. nebo 31. budou fakturovány během právě probíhajícího měsíce. V případě chybějícího zboží, poškození nebo zpoždění je na příjemci písemně vyhotovit veškeré požadavky a souhrn dát přepravní společnosti v době doručení a potvrdit je doporučeným dopisem se stvrzenkou do TŘÍ dnů.

REKLAMACE

Vzhledem k tomu, že se jedná o subdodavatelskou činnost, je zákazník plně zodpovědný za volbu materiálu (materiálů), jakož i za návrh dílů v závislosti na výsledku, který hledá a kterému on sám detailně rozumí. V závislosti na technické specifikaci zákazník rozhodne, kdo stanoví specifikace částí a detailů k výrobě.

Návrh LTP / LTPCASE je materializován prototypem, který musí být ověřen a schválen zákazníkem. Odpovědnost společnosti LTP /LTPCASE je omezena na výrobu dalšího prototypu s jasnými poznámkami od zákazníka.

Specifická povaha procesu v souladu s platnými normami pro zajištění kvality v případě změn je firma LTP / LTPCASE odpovědná pouze tehdy, jsou-li tyto změny jasně identifikovány.

Kromě výše uvedených přepravních rizik se zboží, které nebylo vráceno nebo které bylo předmětem technických pozorování během OSMI dnů po dodání, považuje za zboží, které je v souladu s objednávkou, a to jak v množství, tak v jakosti. Rozumí se, že žádné reklamace nebudou uznány realizaci výrobku. Možné skladování na pracovišti nebo v místě prodeje je na riziko zákazníka.

Každá nová objednávka znamená, s výjimkou konkrétní situace písemně stanovené společností LTP / LTPCASE, přijetí od zákazníka technické shody výrobků z předchozích dodávek.

Pokud sami zjistíme závadu kvality, naše odpovědnost se omezuje na výměnu zboží nebo, v případě potřeby, znovu provedení naší práce. Veškeré další náklady a / nebo odškodnění jakéhokoli druhu se vylučují.

Sporné zboží by mělo být uskladněno uvnitř kupujícího a to až do konečného vypořádání reklamace. Kupující nemůže odmítnout přijmout zboží, které je předmětem reklamace, nebo jej vrátit bez našeho souhlasu.

PENÁLE KLAUZE

Je výslovně dohodnuto, že pokud je nutné vymáhat nevyrovnanou platbu právními prostředky, částka se zvýší o 10% bez úroků, minimálně 200 EUR a případné právní náklady.

MNOŽSTVÍ KLAUZE

Snažíme se respektovat objednané množství, ale s přihlédnutím ke konkrétním bodům našeho procesu, lze to požadovat pouze v rámci plus nebo minus 5%.

Například: pro objednané množství 100 kusů si vyhrazujeme právo dodat mezi 95 a 105 kusy.

ZRUŠENÍ

V případě potřeby můžeme pokud si to budeme přát, zrušit prodej ipso jure na úkor kupujícího a to jednoduchým doporučeným dopisem, který mu pošleme:

- v případě, že nesplní jednu nebo více svých povinností.

KOMPETENCE - PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Je výslovně dohodnuto, že soudy v Le Havre ve Francii jsou jediné schopné pro jakýkoli spor, a to i v případě vícenásobných obžalovaných nebo odvoláních. Různé způsoby odeslání nebo platby nevedou k novosti nebo odchylkám od této doložky o přidělení jurisdikce. Pouze francouzské právo bude použitelné pro vyloučení jakékoli jiné právní úpravy nebo dohody.