Close

Příklad 1 - Krabička HSM – Plastová krabička EC10-100-0

Projekt:

Cílem bylo vyvinout a navrhnout krabičku, která obsahuje funkci mini počítače, pro údržbu v místě používání.

Konkrétní technické požadavky:

Zákazník vyvinul aplikaci pro místní údržbu v průmyslových budovách, která měla být integrována do mini přenosného počítače s výkonnou deskou plošných spojů s několika vstupními / výstupními konektory. Cílem bylo:

 • Vytvořit co nejmenší krabičku odolnou proti nárazům během přepravy a používanou jako přenosné zařízení;
 • Poskytnout určitou míru zabezpečení dat uložených na plošném spoji;
 • Respektovat velmi nízkou jednotkovou cenu kvůli tržním podmínkám.
Projektová studie 2 - Držák karty - řešení

Řešení:

 • Krabičku jsme konstruovali přesně kolem desky plošného spoje a výřezy pro konektory. Dále jsme vytvořili speciální výřez pro displej připojený k desce plošného spoje;
 • Kvůli častému transportu a manipulaci nebyly vybrány žádné barvy, ale byl použit materiál odolný proti poškrábání;
 • Odvětrávací otvory pro odvod tepla generovaného deskou plošného spoje jsme integrovali do jednoho z bočních panelů místo spodního panelu, aby nedošlo k oslabení robustnosti krabičky;
 • Pro zabezpečené otevírání / přístup (HSM-Hardware Security Module) jsme navrhli mechanismus prvního stupně zabezpečení.
Projektová studie 1 - Plastová krabička - výsledek

Výsledek:

Zákazník byl spokojen s vyvinutým designem a vzorkem prototypu. Aplikační testy byly přesvědčivé. Jednotková cena pro výrobní množství byla nižší než 12 €.

Projektová studie 1 - Plastová krabička - konkrétní technické požadavky

Estetika:

100 % zakázková konstrukce plastové krabičky založená na modelu EC10-100-0 :

Plastová krabička mini počítače : Projektová studie 1Příklad 2 – Držák na RFID karty

Projekt:

Cílem bylo vyvinout a navrhnout krabičku na zařízení, které zaznamená přítomnost RFID karty ve vozidle, aby mohl nastartovat motor. Tato funkce je nainstalována v pronajatých a sdílených vozidlech.

Konkrétní technické požadavky:

 • Krabička musí jít do vozidla snadno namontovat;
 • Karta RFID musí být pevně uchopena a odolávat všem vibracím vozidla, ale zároveň by měla jít lehce vložit a vyjmout.
Projektová studie 2 - Držák karty - výsledek

Řešení:

 • Hlavní pozornost byla věnována pozici karty RFID;
 • Omezený prostor uvnitř krabičky vyloučil možnost omezovače pohybu karty;
 • Vyvinuli jsme proto speciální klíč ve tvaru drážky, která kartu vedla a zpomalila a současně omezila pohyb karty.
Projektová studie 2 - Držák karty - konkrétní technické požadavky

Výsledek:

Zákazník byl spokojen s vyvinutým designem a vzorkem prototypu. Aplikační testy byly přesvědčivé. Těsnost pozice karty byla ověřena po několika zkouškách v různých provozních podmínkách.

Projektová studie 1 - Plastová krabička - řešení

Estetika:

100 % zakázková konstrukce plastové krabičky založená na modelu EC10-100-0 :

Plastová krabička držáku karet : Projektová studie 2